1. Juridiskās personas pamatdati

 1. Juridiskā forma: bezpeļnas
 2. Reģistrēts nosaukums: Nodibinājums "Health Institute"
 3. Reģistrācijas numurs: 40008240130
 4. Reģistrācijas datums: 16.07.2015
 5. Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs
 6. Juridiskā adrese: Rīga, Dāliju iela 18, LV-1002
 7. Korespondences adrese: Minsteres iela 11, Pikalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-5015
 8. e-pasta adrese: info[at]alnet.lv
 9. Skype: alnet.lv
 10. Twitter: @vissvesels
 11. Facebook: HealthInstitute
 12. Tālruņa numurs Latvijā: +371 29113357
 13. Tālruņa numurs ārpus Latvijas robežām+372 54013025

2. Juridiskās personas bankas rekvizīti

 1. Banka: Swedbank
 2. BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
 3. IBAN: LV16HABA0551042043312

3. Pārredzamības reģistrs

Pārredzamības reģistrs (sistēmu pārvalda Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija) >>
 1. Identitātes numurs: 065845125286-28
 2. Reģistrācijas datums: 30/12/2016

4. Kas ir Health Institute un kā tas darbojas

4.1. Stratēģijas kodols

Health Institute stratēģijas kodolu veido 3 pamatinstrumenti:
 1. Misija: Investīcijas attīstībā - sabiedrības veselības un tai atbilstošas vides veselības attīstība.
 2. Vērtības: Attīstība. Inteliģence. Profesionalitāte.
 3. Vīzija: Health Institute attīstās kā inovatīvs investors sabiedrības veselības un vides veselības jomās.

4.2. Mērķis

Health Institute mērķis -  sabiedriskā labuma darbība sabiedrības un vides attīstības  jomās.

4.3. Uzdevumi

Lai sasniegtu mērķi, Health Institute veic  uzdevumus, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz:

 1. labdarību,
 2. cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību,
 3. pilsoniskas sabiedrības attīstību,
 4. izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu,
 5. slimību profilaksi,
 6. sporta atbalstīšanu,
 7. vides aizsardzību,
 8. palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās,
 9. sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

4.4. Juridiskā forma

Tā kā Health Institute mērķis ir sociāls, nevis peļņa, un rada sociālos labumus visas sabiedrības un tās indivīdu interesēs, Health Institute uzņēmējdarības modelim (stratēģijai) pārsvarā ir bezpeļņas struktūra. Ja arī Health Institute darbības rezultātā rodas rodas peļņa, tā to investē attīstībā, nevis sadala starp Health Institute dibinātājiem. Tātad Health Institute juridiskās forma balstās uz bezpeļņas uzņēmējdarbību. Health Institute juridisko formu un modeli maina atbilstoši sabiedrības vajadzībām.

4.5. Health Institute (kopsavilkums):

 1. Prece (produkts, pakalpojums, process) - investīcijas attīstībā.
 2. Reģistrēts Latvijā.
 3. Darbojas  kā neatkarīga vienība Eiropas Savienībā (pašvaldību, valstu, Eiropas Kopienas līmeņos).
 4. Principi: Līdzdalība. Koplēmums. Demokrātija (pārstāvība).

5. Vadība

 • Vadītājs >>

6. Vēsture

Health Institute radies uz biedrības "Baltic Alliance for Innovation" un nodibinājuma "Baltic Foundation for Innovation" bāzes un ir saistīts ar tām.

© 2017 Health Institute

 .