ONLYOFFICE for integration

alnet.lv vēsture

Health Institute izveidojusi alnet.lv, lai:

  1. nodrošinātu Health Institute statūtu izpildi, sniedzot atbalstu ieinteresētajām fiziskajām un juridiskajām personām (angļu valodā - stakeholders), kas darbojas Eiropas Savienības, Latvijas, pašvaldību attīstības jomā, paaugstinot iedzīvotāju līdzdalību dažādās darbības jomās un stadijās t.sk. problēmu identificēšanā, lēmumu pieņemšanā, īstenošanā un to kontrolē;
  2. veicinātu Health Institute statūtos ietvertos principus un noteikto mērķu īstenošanu, paaugstinot sabiedrības līdzdalības intensitāti un realizējot partnerību iedzīvotājiem nozīmīgu problēmu risināšanā un projektu īstenošanā.

Health Institute un alnet.lv administratīvais birojs (angļu valodā -  Back Office) atrodas Rīgas ielā 22, Valkā, LV-4701, Latvijā. Tas piedāvā iespējas attīstībai.