ONLYOFFICE for integration
Bizness
Šeit vari ievadīt paskaidrojošu tekstu.

ALnet - tīklošanās atbalsts nevalstiskām organizācijām (NVO) un uzņēmējdarbībai (biznesam) ar mērķi celt kopējo sabiedrības labklājības līmeni.

ALnet mērķis - palīdzēt izprast situāciju un procesus Latvijā, domājot starpdisciplināri, ārpus formālām institūciju un nozaru robežām. 

ALnet iezīmē ikviena ekosistēmā iesaistītā dalībnieka lomu, uzdevumus, izaicinājumus un sasaisti ar citiem dalībniekiem, jo izpratne veido arī attieksmi un to, cik labi ikviens jūtas savā valstī.

ALnet kritiski kartē mūsdienu dzīves ainu – stiprās un vājās puses, definē stratēģisko vīziju un iespēju potenciālu Latvijas valsts mērogā. 

ALnet veido inovācijas sistēmu ilgtspējīgai, iekļaujošai un viedai sadarbībai starp NVO un uzņēmējdarbību (biznesu) sabiedrības kopējās labklājības celšanai. Inovācijas sistēma ir sistēma, kas nodrošina efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā un veicina līdzsvarotu sabiedrības intelektuālo un saimniecisko attīstību, un ir sabiedrības un privātā sektora institūciju un to īstenoto pasākumu kopums. Inovācijas sistēmas pamatā ir 5 sastāvdaļas: izglītība, pētniecība (zinātne, jaunrade), uzņēmējdarbība, finanšu sistēma, likumdošana.

NVO

Nevalstiska organizācija (NVO) ir legāli nodibināta fizisko vai juridisko personu organizācija, kas darbojas neatkarīgi no valsts valdības.

NVO:

1.Juridiskās personas
2.Fiziskās personas 

Bizness

Bizness (precīzāk - uzņēmējdarbība) ir saimnieciska darbība - ražošana vai pakalpojumu sniegšana, ko veic uzņēmējs ar noteiktu mērķi - parasti peļņas gūšanu.

1.Juridiskās personas

2.Fiziskās personas

NVO un bizness

Nereti uzņēmēji nenovērtē, cik noderīga viņiem var izrādīties sadarbība ar NVO - dalība NVO sniedz iespēju kvalitatīvāk  paust savu nostāju un pat iesaistīties valsts pārvaldes darbā. Lai gan NVO darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu vai tiešu biznesa mērķu sasniegšanu, tās sniedz savu viedokli par likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī to ietekmi uz sabiedrību un nozari, kurā uzņēmums darbojas.

Piemērs: Linux centrs