ONLYOFFICE for integration

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība (jeb tautā bieži lietotais jēdziens "bizness") ir saimnieciska darbība - ražošanas, pakalpojumu sniegšana, ko veic uzņēmējs ar noteiktu mērķi. Parasti šis mērķis saistīts ar peļņas gūšanu.

ALnet komercsabiedrības: